Bugun...
Bizi izleyin:


Mahiye MORGÜL


Facebookta Paylaş

Rizeli Kuvvacı Torunlarını Bekleyen Görev
Tarih: 02-06-2020 20:09:00 Güncelleme: 02-06-2020 20:09:00


 
 
Tarihçi Yazar İbrahim Balcı tarafından hazırlanan listeye göre 262 kuvvacı dedemizin mahalle ve köy tasnifini yaptık. Mahallesini tespit edemediğimiz 24 kahramanımız kaldı. 
Gerçekte ise çok daha fazla milisin (800 milis) Haldoz (Portakallık) sahilindeki taka limanından takalara binip cepheye gitmiş olduğu kaynaklara girmiş bir bilgidir. Hatta mahallenin yaşlıları tarafından bir grup milisin bir gece İpsiz Recep Emice’nin komşularında misafir kaldıkları anlatılır. 
Bu listeyi düzenlerken, başta İbrahim Balcı ağabeyimizden destek aldım, büyük emek ona aittir. Gece gündüz telefonunu bize açık tuttu, kendisine özel olarak teşekkür ediyorum. 
Kahramanlarımızı Mahalle ve Köylerine göre listeleme fikri ve daha sonra bu listeleri afiş olarak her mahalle muhtarlığına hediye etme fikri bana (M.Morgül) aittir. Ekleme ve düzeltme yapmak üzere listeler bir süre askıda kalacaktır.
Mahalle ve köy tespitinde emeği geçen değerli Kenan Yanbeyoğlu (85) ağabeyime, değerli Faik Bakoğlu, İslam Yıldırım,  Yakup Özkan dostlarıma ve canlı kaynak olarak kendi kuvvacı dedeleri hakkında bilgi veren değerli İbrahim Çolak (74), Nezafet Çekmiş (95), Vasfiye Topçu (93), Cemil Aloğlu (85), Adnan Tiryaki (65), Reşat Demirci (72) ve Melih Topçu (48) komşularıma teşekkür ediyorum. 
Canlı kaynaklardan aldığım bilgileri listeye eklemeye devam edeceğim. Ancak kuvvacı töresine saygımızdan bazı öğrendiklerimizi biz de yazmayacağız. Örneğin İngilizlerin meşhur intikamcı özellikleri nedeniyle isimleri sır gibi saklanan bazı kahraman denizcilerimizi biz de vermeyeceğiz. Bu nedenle Malta’dan 18 tutsağı denizaltıyla kaçıran Karadenizli kaptanın adı bu listede yoktur. Bir kaynak kişi mesela, büyük dedesinin Napoli’den İstanbul’a yürüyerek geldiğini anlatmıştır, “Haliçte otelde ölü bulundu” der ve anlarsın Malta’dan kutlu yolcularını alıp Napoli limanına demirleyen gemidendir. Noktayı koyarsın.
 
İntikamcı İngilizlere karşı bu isimler bir milli sır olarak bugüne kadar saklanmıştır. O kahraman denizci dedelerimiz, doğmamış torunlarını İngiliz hışmından korumak için sırlarıyla birlikte hakka yürüdüler.
 
Bir örnek daha vereyim. Malta sürgünü dedem Aka Gündüz, 1932 de Milliyet gazetesine Malta’dan kaçırılışı anlatırken en sonunda gazetecinin esirleri “kaçıran” denizcilerin kim olduklarını sormasına karşılık; “Benim de öbür tarafa götüreceğim bir sırrım olsun” demiştir. 
 
Sırlarıyla gidenlere selâm olsun!
 
Burayı okurken “Kaçıran” denizcilere dualarımızı gönderiyoruz.
 
Biliyoruz ki İngilizler işgalde, Malta ve Karasu yenilgilerine sansür uyguladılar, yıllar sonra dahi yetiştirdikleri muhipleri eliyle düzmece davalar açtırarak intikam peşinde koştular.  Kuyruk acılarını hiç unutmazlar. Örneğin, yetiştirdikleri İngiliz Muhipleri eliyle 2009’da açılmış düzmece bir davada “150 yıllık Ergenekoncuların davasıdır” dediler, denizci subaylarımıza kumpas kurdular,  başlarına “Balyoz” indirdiler. Bu bir intikam mahkemesiydi. Tıpkı İzmir 1926 kumpası gibi. O davada 1908 devrimini, yani 2.Meşrutiyeti yapan İttihatçı kadroları yargıladılar. Atatürk’e sözde suikast girişimiydi dava konusu. Bu bir dedikodudan ibaret iken, yargıç, İttihat ve Terakkinin 2.Meşrutiyet 1908 devrimini nasıl yaptıklarını, işgal altında İstanbul’da İngiliz karakollarını nasıl bastıklarını sorguladı. Böyle bir intikam davası İngiliz parmağı olmadan yapılamazdı. 
 
100 yıl önce, geldikleri gibi gidenler bugün tefeci borsalarıyla yine borç vererek geliyorlar; mahallemizde Kuvayi Milliye anısına sit alanı olarak ilan edilmesini beklediğimiz sahilimizde kendilerine turistik hastane yapmayı planlıyorlar. Oysa Hz.Muhammed peygamberimiz bile Veda Hutbesi olarak çevrilen vasiyetinde “Dışarıdan borç almayın, alırsanız borç kölesi olursunuz” demiştir.
 
Bizler, Rizeli kuvvacıların torunları, Rize valilik makamına dilekçeler vererek;
  
Dedelerimizin İngiliz işgalcilerine karşı silahlarını kuşanıp takalara bindikleri bu sahilimizde yeniden İngiliz tefecilerini görmek istemiyoruz; 
 
Sahilimizde yapılması tasarlanan şehir hastanesi girişimlerinin durdurulmasını ve bu sahilin sit alanı ilan edilmesini talep etmeliyiz.  
 
Biz, İngilizlerin ne kadar kindar olduğunu babalarımızdan dedelerimizden dinleyerek büyüdük. İşgal altında İngiliz karakollarından silah kaçıran ve yine İngiliz işgali altındaki Kocali Karasu’da Türklere yaşatılan mezalimi (soykırımı)  “evliya” gibi koşup durduran kahraman dedelerimizin ruhunu incitecek bir girişimi kabul etmiyoruz.   
 
Maske değiştirerek gelmeye hazırlanan İngiliz işgaline hayır diyoruz! 
 
Onların kuvvacı dedelerimize besledikleri kin o kadar eskidir ki, buraya gelirlerse başımıza yeni ne çoraplar öreceklerini düşünmek gerekiyor. 
 
Biz Rizeliler, yukarıda saygıyla andığımız ulu dedelerin torunları olarak, açıkladığımız tarihsel nedenlerle ve ayrıca hastaları gayrı sıhhi nemli ortama maruz bırakacağı için sahilde şehir hastanesi yapımına evet demiyoruz.
 
Eli kalem tutan her Rizeli, “Endişe duyduğumuz sakıncaları nedeniyle sahilde şehir hastanesi projesinin durdurulması için gereğini arz ederim” diyen bir dilekçeyi tez elden valilik makamına göndermelidir. 
 
Rizeli Yazar Mahiye Morgül
30.5.2020 /Rize
 
 
RİZELİ KUVVACILARIN MAHALLE VE KÖYLERİNE GÖRE LİSTESİ
 
    İSLAMPAŞA MAHALLESİ
  1-Topçu Yüzbaşı Süleyman Asaf MERCAN (Koratacı)
  2- Harun TİRYAKİ Efendi (Dede)
  3-Zekeriya TİRYAKİ 
  4-Dursun TİRYAKİ Kaptan “55 sefer ettİ Kuvayi Milliyeye”
  5- Bayram Ali ÇEKMİŞ
  6- Hasan ÇEKMİŞ
  7-Yusuf ÇEKMİŞ 
  8-Ömer ÇEKMİŞ 
  9-Mustafa ÇEKMİŞ 
10-Emin ÇEKMİŞ 
11- Mehmet SARI (Keçeli)
12-Hacı Bayram SARI Kaptan 
13-Mustafa ÇOLAKOĞLU (Kaptanı Derya Ateş Mehmet Salih Paşanın torunları) 
14-Hüseyin ÇOLAKOĞLU 
15-İshak SAKOĞLU Reis 
16- TAFULİ Hamdi Reis (Özyurt) 
17- TAFULİ Ali Bey Kaptan, Özyurt)
18- TAFULİ Harun Kaptan (Ali Beyin babası)
19-Hüseyin KARA 
20-Cihali Zihni ALAN 
21-Hacı Mustafa UZUN
22- İslam Kaptan 
23-Abaza Kazım  (Kemençeci)
24-Kör Ali Reis (Fırtına Ali) (Karadereli)
25-Gavur Ali  
(Gavur Ali, Yandım Ali, Dumdum Ali, Kilic Ali ve Reis Ali hep beraber bir geminin cengaver leventleriydiler. Kaynak: İbrahim Çolak, Şaban Topçu’dan naklen)
 
 
 
  PORTAKALLIK  MAHALLESİ
  1-Miralay Mehmet Arif (Finci, Başkumandan Yaveri) 
  2-Aka Gündüz (Hüseyin Avni Finci, Malta Sürgünü)
  3-Milis Yüzbaşı İpsiz Recep GÜRSES Emice (Emiroğlu)
  4-Kara Emin GÜRSES (Emiroğlu)
  5-Hamza GÜRSES (Emiroğlu) 
  6-İbrahim GÜRSES Reis (Emiroğlu)  
  7-Hüseyin YARDIMCI (Sofuoğlu)
  8-Rıza YARDIMCI (Sofizade)
  9-Hasan EKŞİOĞLU 
10-Hüseyin EKŞİOĞLU 
11-Besim ÖKSÜZ 
12-Obur Ahmet GÜNGÖR 
13-İbrahim KIZILOĞLU 
14-Tahiroğlu Mustafa BEROZADE 
 
BAĞDATLI MAHALLESİ
 1-Hacı Hafız Hüseyin  TAVİLOĞLU
 2-Hacı Muharrem TAVİLOĞLU
 3-Ahmet Bey TAVİLOĞLU
 4-Mustafa TAVİLOĞLU Efendi
 5-Ethem TAVİLOĞLU Efendi
 6-Şaban KURUL (Halanın Şaban)
 7-Rasim İBRAHİMREİSOĞLU 
 8-Rasim BAHADIROĞLU 
 
GÜLBAHAR MAHALLESİ
  1-Ali ŞAHİNOĞLU Reis 
  2-Osman ŞAHİNOĞLU Kahya 
  3-Mustafa ŞAHİNOĞLU Reis 
  3-Hüseyin ŞAHİNOĞLU Reis 
  4-Hacı Murat HAMİTOĞLU 
  5-Mehmet AKMEHMETOĞLU 
 
  MÜFTÜ MAHALLESİ
  1-Mehmet MATARACI Efendi 
  2-Hakkı MATARACI Efendi 
  3-Hamza SALCI Kaptan 
  4-Kerim  LAHANAOĞLU Reis 
  5-Murat DURMUŞ 
  6-Ferhat ÇELİK 
 
  PAŞAKUYU MAHALLESİ
  1-Ahmet GÜVELİOĞLU Efendi
  2-Memiş GÜVELİOĞLU Efendi
 
  RİZE MERKEZ
  (KALE ve PİRİÇELEBİ MAHALLESİ) 
  1-Mebus Osman Nuri ÖZGEN
  2-Halit TUZCUOĞLU Ağa 
  3-Süleyman TUZCUOĞLU Efendi 
  4-Hüseyin TUZCUOĞLU Ağa 
  5-Şaban TUZCUOĞLU Efendi 
  6-Hakkı TUZCUOĞLU Efendi
  7-Salih Zeki TUZCUOĞLU  Bey 
  8-İbrahim GÜRDAL (Kale Mah.)
  9-Hamdi TATOĞLU (Deniz Yüzbaşı)
10-İsmail Hakkı HAZIMOĞLU (Paşayan/Çarşı Mah.)
 
 
  ÇAYELİ
  1-Milis Binbaşı Hacıoğlu Mehmet Ragıp Efendi (Yıldırım) (Armutlu)
  2-Takalar Kumandanı Ketencioğlu Hacı Yakup Ağa (Baba)  (Balıkçılar)
  3-Ketencioğlu Küfürkar Mehmet Reis (Balıkçılar)
  4-Ketencioğlu İbrahim Reis  (Balıkçılar)
  5-Ketencioğlu İsmail Hakkı Reis  (Balıkçılar)
  6-Ketencioğlu Ahmet Reis (Balıkçılar)
  7-Hafız Mustafa Reis (Demirhisar Köyü)
  8-Mustafa Oğullarından Halim Reis (Demirhisar)
  9-Mustafa Oğullarından Rıdvan Reis (Demirhisar)
10-Mustafa Oğullarından Harun Reis (Demirhisar)
11-Mustafa Oğullarından İlyas Reis (Demirhisar)
12-Uzun Mustafa Oğullarından Kolcu Mehmet Reis Demirhisar)
13-Uzun Mustafa Oğullarından Mustafa Reis (Demirhisar)
14-Salihoğlu İsmail Reis (Demirhisar) 
15-Hafız Muharrem Efendi  (Demirhisar)
16-Mehmet KOLCU Reis 
17-Hüsnü KOLCU 
18-Osman Saruhan Kaptan  (Büyükköy)
19-İlyas PUTPUTOĞLU Çavuş (Pitoğlu) 
20-Ali İŞ (İşler) 
21-Yusuf  İŞ (İşler)
 
 ÇAMLIHEMŞİN
  1-Mehmet DEMİRCİ
  2-Kamil DEMİRCİ
  3-Yusuf DEMİRCİ
 
 HEMŞİN 
  1-Süleyman Sırrı KUMBASAR (Hodoçur)
  2-Mehmet Necati MEMİŞOĞLU (Pilavdağı)
  3-Aptullah MEMİŞOĞLU (Paşa) 
  4-HasanTahsin MEMİŞOĞLU Reis 
  5-Hüseyin MEMİŞOĞLU
  6-Hasan Rıza MEMİŞOĞLU
  7-Mustafa MEMİŞOĞLU
  8-Sultan MEMİŞOĞLU 
  9-Rasim MEMİŞOĞLU
10-Kamil MEMİŞOĞLU 
11-Rahmi MEMİŞOĞLU
12-Hemşinli Ahmet Reis
13-Kara Kemal (Yazıcı) (Karakol Cemiyeti)
14-Mustafa KAVRANOĞLU Reis 
 
  PAZAR
  1-Ali TOPALOĞLU Ağa 
  2-Mustafa ALTINDİŞ Kaptan
  3-Laz Hafız Muharrem Efendi
  4- YETİMOĞLU (Grubu)
  5-Laz Emin
  6-Laz Şeref
  7-Şükrü HASANOĞLU Reis 
 
  İYİDERE
  1-Milis Yüzbaşı İlyas Sami KALKAVANOĞLU Bey 
  2-Milis Yüzbaşı Metozade Hüseyin Efendi 
  3-Ruşen KALKAVANOĞLU Reis 
  4-Rıza KALKAVANOĞLU Kaptan
  5-Mehmet ALTIKANOĞLU Kaptan 
  6-İsmail ALTIKAOĞLU 
  7-İlyas ALTIKANOĞLU 
  7-Kansız Ali 
 
  ALİPAŞA
  1-Nazım SİNANOĞLU Reis 
 
  İKİZDERE
  1-Mehmet EKŞİOĞLU 
  2-Murat EKŞİOĞLU 
  3-İbrahim EKŞİOĞLU 
  4-Recep KÖSE 
  5-Osman KÖSE (Uzun Osman)
  6-Dursun Ali TEVETOĞLU (Denizci Süvari)
  7-İsmail Hakkı GENÇ
  8-Mehmet GENÇALİOĞLU Reis  (Anzer/Ballıköy)
  9-Kara Mustafa  VELİOĞLU
10-Halim KOTOĞLU Reis (Ofli) 
11-Kasım KOTOĞLU Reis (Ofli) 
12-Civilioğlu Bayram Reis (Cimilli, Baba)
13-Civilioğlu İsmail Reis (Oğul) 
 
 
GÜNDOĞDU
  1- İbrahim YAVAŞİ Reis 
  2- Kara Mahmut Reis (Dede) (Hamidiye Mah.)
  3- Ali KARAMAHMUTOĞLU Reis (Hamidiye Mah.)
  4- Şükrü KARAMAHMUTOĞLU Reis (Hamidiye Mah.)
  5- Mustafa HORDOLOŞOĞLU Reis (Kurtuluş Köyü)
  6- Osman HORDOLOŞ (Kurtuluş Köyü)
  7- Ali HORDOLOŞ (Kurtuluş Köyü)
  8- Mehmet HORDOLOŞ (Kurtuluş Köyü) 
  9- Mustafa HORDOLOŞ (Kurtuluş Köyü)
10- Mesut YILDIRIM Dayı (Taşlık Köyü) 
11- Mesutoğlu Zekeriya YILDIRIM (Taşlık Köyü)
12- Çimiş Hakkı ALKAN  (Aktaş Köyü)
13- Mehmet AK Ağa (Akpınar Köyü)
14- Hacı İbrahim AK Efendi (Akpınar Köyü)
 
 
VELİKÖY
1-Şakir KOPUZ Reis 
 2-Mehmet KOPUZ Reis 
3-Yusuf KOPUZ  
4-Büyük Mehmet KOPUZ 
5- Mahmut AGUN
6-Ali KANDEMİR 
7-Mehmet KANDEMİR 
8-Ali TAŞKIRAN 
9-Mahmut TAŞKIRAN
10-Mehmet TAŞKIRAN
11-Osman GİRO
 
LİMANKÖY
  1-Giritlioğlu Hacı Şakir Kaptan (Baba) 
  2-Giritlioğlu Mesut Reis  
  3-Giritlioğlu Ali Kaptan  
  4-Giritlioğlu Mustafa Reis  
  5-Giritlioğlu Emin Ahmet Reis 
 
  ULUCAMİ
  1-Mamatioğlu Recep Reis (Menekşe)
 
  YİĞİTLER KÖYÜ
  1-Muharrem KABİL Reis 
  2-Hafız Muhittin KABİL Reis 
  3-Ömer EFENDİOĞLU 
  4-Aziz  EFENDİOĞLU Reis
 
  YENİKÖY MAHALLESİ 
  1-Ferhat MUSAOĞLU Reis 
  2-Rızvan MUSAOĞLU 
  3-Lazoğlu Mustafa Efendi
 
  AZAKLI KÖYÜ
  1-Osman Varlı Reis
  2-Yahya Varlı Reis 
 
 GÜNEYSU
  1-Şevki KANBUROĞLU (Adacami)
  2-İbrahim OKUTUR  
  3-Emrullah AKTAŞOĞLU (Salarha) 
  4-Mustafa GÜVEN Kaptan 
 
  REŞADİYE MAHALLESİ 
1-Şerif KAÇIRANLI Kaptan 
 
  KAVAKLI KÖYÜ  
 1-Yusuf ÖZTÜRK (Kamenit)
 
  HAYRAT MAHALLESİ
  1-İbrahim KAKŞİ 
 
  HAMZABEY
  1-Mahmut DEMİRCİ 
  2-Musa DEMİRCİ 
 
 ÇİFTEKAVAK
  1-Hürmet KEBAPÇIOĞLU 
  2-İsmail SABİT (Abdurrahmanoğlu)
 
 TUĞLALI KÖYÜ
  1-Hüsnü SANDIKÇI 
 
  BÜYÜKKÖY
  1-Seyfullah YILANCIOĞLU
 
  UZUNKAYA KÖYÜ
  1-İsmail SABİTOĞLU 
  2-Ali NALBANTOĞLU Reis 
 
  SELAMET KÖYÜ 
  1-Kara Mehmet SALOĞLU
 
  ARON 
  1-Mehmet ZURNACIOĞLU
 
   KIRKLARTEPE KÖYÜ
   Kakuli Hüseyin (Yazıcı)
 
  KARADERE
  1-Davut Kalkandelenli Çavuş 
 
  SÖĞÜTLÜ KÖYÜ
  1-Temel HOŞOĞLU
 
  KALKANDELEN KÖYÜ
  1-Davut CAVAŞ 
 
  ÇAMLIBEL MAHALLESİ
  1-Ali  ARAPOĞLU Reis  
  2-Süleyman ARAPOĞLU Reis
 
  YAĞLITAŞ (Yolbaşı) KÖYÜ
  1-Ali UZUNOĞLU Reis 
 
  DEREPAZARI
  1-Ahmet HACIÖMEROĞLU Efendi 
  2-Aziz HACIÖMEROĞLU Reis 
  3-Sabit HANTALOĞLU (Fethiye Köyü)
  4-Rıza MORİOĞLU Reis 
 
 KAPLICA MAHALLESİ
  1-Arslan KALAFAT
 
 
 
 FINDIKLI 
  1-Ferit BİBEROĞLU
  2-Hafız ŞAHİNAĞAOĞLU  
  3-Osman KOBALOĞLU 
  4-Tevfik KOBALOĞLU  
  5-Memiş SIÇANOĞLU 
  6-Halim HACISALİHOĞLU  
  7-Aslan HACISALİHOĞLU  
  8-Sefer CORDANOĞLU  
  9-ŞİŞMANOĞLU 
 
 ARDEŞEN
  1-Hasan KÂHYA  
 
  ARHAVİ
  1-Dursun ÇORBACIOĞLU 
  2-Hüseyin PANADOL (Kabara Köyü)
 
 
 KUVVACI ARMATÖRLER
 
 1)  Tavilzade Mustafa Bey (Bağdatlı Mah.)
 2)  Tavilzade Hacı Hafız Hüseyin Bey (Bağdatlı)
 3)  Tavilzade Hacı Muhharrem Bey (Bağdatlı)
 4)  Tavilzade Ahmet Bey (Bağdatlı)
 5)   Kalkavanzade Ruşen Bey (İyidere)
 6)   Kalkavanzade Şükrü Kaptan (İyidere)
 7)   Kalkavanzade Rasim kaptan (İyidere)
 8)   Kalkavanzade Rıza Kaptan  (İyidere)
 9)   Kalkavanzade İbrahim Kaptan (İyidere)
10)  Sadıkzade Ruşen Bey (Derepazarı)
11)  Sadıkzade Hüseyin Bey  (Derepazarı)
12)   Sadıkzade Fehmi Bey  (Derepazarı)
13)   Sadıkzade Aslan Nazım Bey  
14)   Himmetoğlu Hüsnü Bey
15)   Himmetoğlu Yakup Bey
16)   Efendioğlu Hacı Şükrü Bey (Trabzon)
17)   Velioğlu Dursun Bey (Arhavi)
18)   Velioğlu Mustafa Faik Bey (Arhavi)
19)   Kırzade Şevki Bey
20)  Tatarağazade Necip Bey
21)  Reisoğlu Mustafa Kaptan (Bağdatlı)
22)  Babaoğlu Ahmet Reis
23)  Tahsin Kaptan
…………
 
Mahallesi Tespit Edilemeyen Rizeli Kahramanlar
1) Mahmut Kaptan
2)  Mecit dayı 
3)  Hafız Keltoş Reis
4)  Rizeli Abdullah
 5)  Çiro Ahmet  
 6)  Rizeli Hasan Çavuş
 7)  İsmail Ağa’nın Şevki
 8)  İsmail Kaptan, 
 9)  İzzet Çavuşun Tahsin 
10) Kemençeci Hamza 
11) Kör Bilal,
12) Kör Hasan
13)  Mustafa Çavuş
14)  Botçu Hafız Uzun
15)  Reis Ferhat Onkizoğlu 
16)  Öznik Hüsnü
17)  Parmaksız Ahmet
18)  Hasan Sapçı 
19)  Şevki Reis
 20) Şükrü Efendi
21)  Haho Halim Reis
22)  Şevki Kaptan (Pırlant)
23)  Salih kaptan
24)  Küçük Süleyman Reis
 
 
EK:1
Kaynak kişi Melih Topçu’dan bir anı: 
Annesi anlatırmış. Mercanların kızıydı, Topçulara gelin olmuştu. Ninesinin Reşadiye’de sahilde evleri vardı; koskoca bir konaktı; eşi kaptandı, çift direkli yük gemisi vardı, başkalarının tek direkliyken onunki çift direkliydi.  Aslen Kaçıran köyündendi… 
 
İşte böyle bir canlı kaynaktan sonra, listedeki Kaçıran Şerif Kaptan’ın mahalle adını Reşadiye olarak düzelttim. Fakat, “Kaçıran” köyünün erkeklerinin denizci olarak o teknelerde çalışmış olacaklarını da aklımın kenarına yazdım.  
 
EK:2
Kaynak kişi H.Yasin Yazıcı’dan:
“Karasu gazilerinden dedem  Kakuli Huseyin’in savaşta kullandığı tüfeği  halen Kırklartepe (Salarha- Kandava) köyünde evimizin duvarında dedemin hatırası olarak duruyor. “
“Bizim köye eskiden yabancılar gelir, Ayane dağına çıkmak için yol sorar, yolu göstermemiz için bize para verirlerdi.”
 
 
              
FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Ramazan Bayramı 2020
  Ramazan Bayramı 2020
 • 113 YILIN SIRRI
  113 YILIN SIRRI
 • Isınmaya yılda 110 lira ödüyor
  Isınmaya yılda 110 lira ödüyor
 • Rize’de kurbanlıkları taşıyan tır devrildi
  Rize’de kurbanlıkları taşıyan tır devrildi
 • Rize'de Sıradışı Ustalık Örneği
  Rize'de Sıradışı Ustalık Örneği
 • Çaykaralı Havva Usta
  Çaykaralı Havva Usta
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • GÜNDEM PROGRAMI
  resim yok
 • Artvin’de iki yavru ayı tünele girdi.
  Artvin’de iki yavru ayı tünele girdi.
 • Asya'da Ali Adnan fırtınası
  Asya'da Ali Adnan fırtınası
 • 42. Arhavi Festivali - Off Road
  42. Arhavi Festivali - Off Road
 • Dev piton karıncalara yem oluyor .
  Dev piton karıncalara yem oluyor .
 • Karadenizli Adam Trafik Cezası Yerse!
  Karadenizli Adam Trafik Cezası Yerse!
VİDEO GALERİ
YUKARI